Зочид буудлын хууль эрх зүйн орчин

Онлайн сургалт

Зочид буудлын хууль эрх зүйн орчин

39,000₮
Дэлгэрэнгүй

“Зочид буудлын хууль эрх зүйн орчин”

онлайн сургалт


Сургалтын зорилго: 

Зочид буудлын үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн орчны хүрээнд эрхлэн явуулж ажиллагсад болон үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах мэдлэг олгох. 


Сургалтын агуулга:

  • o Зочид буудлын ерөнхий стандарт;
  • o Зочид буудлын эрүүл ахуй;
  • o Зочны аюулгүй байдал;
  • o Ажилтны аюулгүй байдал;
  • o Даатгал болон бусад нэмэлт мэдээлэл


Сургалтанд хэн хамрагдах:

Зочид буудлын бизнес эрхлэгч, ерөнхий менежер, үйл ажиллагаа хариуцсан менежер, салбартаа карьераа ахиулах сонирхолтой ажилтан болон тус чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд.


Сургалтын огноо: 

2022 оны 02 сарын 23 өдөр


Сургалтын цаг: 

19:30-21:40


 Сургалтын төлбөр: 39,000₮


Бүртгэл болон нэмэлт мэдээлэл: 88079157

Таны сүүлд үзсэн бүтээгдэхүүнүүд

Хоосон