Шалгах хуудас (менежмент)

Шалгах хуудас (Check list)

Шалгах хуудас (менежмент)

29,000₮
Дэлгэрэнгүй

Менежментийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад тань зайлшгүй хэрэг болох 10 төрлийн шалгах хуудас багтсан:


1.   Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгааны загвар

2.   Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох маягт

3.   Шинэ ажилтны бүрдүүлэлт

4.   Эд зүйлс хүлээн авсан баримт

5.   Борлуулалтын гурван сарын урьдчилсан төлөв

6.   Борлуулалтын уулзалтын тэмдэглэл

7.   Зорилтот байгууллагуудын жагсаалт

8.   Долоо хоног бүрийн борлуулалтын уулзалтын тайлан

9.   Тусгай үнийн саналын баталгаажуулалт

10. Зээлийн хүсэлтийн анкет


Та өөрийн зочид буудлын үйл ажиллагаанд зориулсан тусгай болон нэмэлт маягтууд болон шалгах хуудас боловсруулах шаардлагатай байгаа бол 88079157 утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авч болно.

Таны сүүлд үзсэн бүтээгдэхүүнүүд

Хоосон