SOP Инженер техник

SOP Инженер техник

59,000₮
Дэлгэрэнгүй

Инженер техник засвар, үйлчилгээний SOP багцад доорх 10 стандарт багтсан.


1.   Ажлын хуудсын дагуу засвар, үйлчилгээ хийх

2.   Зочны өрөөнд хуваарьт үзлэг хийх

3.   Тоноглолын эвдрэл, гэмтлийн яаралтай засвар, үйлчилгээ

4.   Туслан гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах

5.   Шаттай ажиллах

6.   Гэрлийн чийдэн солих

7.   Сан, үзелийн өрөөнд өдөр тутмын үзлэг хийх

8.   Усны нөөцийн сав, усан санг цэвэрлэх, ариутгах

9.   Тоног төхөөрөмжийн техник үзлэг хийх

10. Хамгаалалтын дүрэмт хувцас өмсөх


Та өөрийн зочид буудлын үйл ажиллагаанд зориулсан тусгай болон нэмэлт стандарт боловсруулах шаардлагатай байгаа бол 88079157 утсаар холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авч болно.

Төстэй бүтээгдэхүүнүүд

Таны сүүлд үзсэн бүтээгдэхүүнүүд

Хоосон